Tjänster & medarbetare

Vi omsätter totalt ca 6 MIO SEK årligen och har 4,5 medarbetare på heltid. Till detta kommer ett varierande, beroende på säsong, antal medarbetare med timanställning.

Fordonsparken varierar något med uppdragen. Just nu uppgår dessa till totalt 10 fordon i olika storlekar från 4-50 passagerare, som sedan är utrustade för olika typer av transporter. I huvudsak består våra transporter av samhällsbetald trafik, men även en mindre del företags- och privatbetald trafik förekommer.

Vi erbjuder;

Taxiresor Sjukresor
Färdtjänstresor Skolresor
Bud- och godsresor Turistresor
Idrottsresor

 

Vi underhåller fordonen i vår egen verkstad där vi även tar på oss externa verkstadsarbeten såsom däckomläggningar, tvätt och fordonsservice i mån av tid. Läs mer under Däckbyte.

Vilka är vi?

Anders Karlsson - VD
Maud Karlsson - Administration
Per Granlöv - Chaufför
Lasse Ling - Chaufför